diclaimer 2018-02-06T10:46:01+00:00

Diclaimer

E-mailberichten, inclusief bijlagen, verzonden door Index Verzekeringen B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De inhoud is vertrouwelijk en mag niet worden geopenbaard. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt de ontvanger verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen door het bericht te retourneren.

Juiste en volledige overdracht van de inhoud van e-mailberichten, inclusief bijlagen, is, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die betracht wordt bij de samenstelling en verzending, niet te garanderen. Index Verzekeringen B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan elektronische communicatie.

WhatsApp Heeft u vragen over verzekeringen?